město 2
To je město 2.
Zbouraly nějake domy a postavily nové. Je tam i nový hrad, bydlí tam rytíř.